Farnosť Lovčica-Trubín

Birmovka 2020 – 2021

Keďže z dôvodu opatrení pandémie nie je možné doručiť prihlášky na birmovku, môžete si ich prevziať v tlačenej forme v predsieni kostola, ktorá je otvorená každý deň, alebo stiahnuť nižšie pod textom. Doručiť ich môžete mailom na: lovcica.trubin@fara.sk alebo do poštovej schránky fary. Posledný termín odovzdania sa posúva na 29. 11. 2020. Ďalšie info o prvom stretnutí atď. budú vyhlásené keď skončia opatrenia koronavírusu. Tešíme sa na vás.