Farnosť Lovčica-Trubín

Kňazi vo farnosti

Od začiatku patril Trubín do ostrihomského arcibiskupstva, po roku 1776 do novovyčleneného biskupstva banskobystrického. Matriky má písané od roku 1646. Od najstraších čias sa ako patrónka kostola uvádza Mária Magdaléna, kajúcnica.

Zoznam kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Lovčica – Trubín (predtým Trubín):

 

Gerhard z Parmy 1294

Ján Kroboth 1559

Ján Kostolány 1560

Mikuláš Bobálius 1572

Benedikt Ochtinksý 1573

Michal Antonides

Martin Jankovič 1630

Juraj Nováky 1636

Jakub Vieszkay 1646

Mikuláš Zvolenský 1648

Michal Jelenovič 1658

Ondrej Kosornaj 1662

Michal Kolóny 1675

Martin Liskovič 1698

Andrej Paulíny 1706

Michal Kremničkaj 1707

Mikuláš Kontil 1710

aJán Jozef Karkuš 1734

Ján Hepner 1760

Ondrej Hágen 1793

Ján Reys 1833

Ján Šimonyi 1847

Montán Divald 1852

Jozef Szepessy 1859

Ján Matišovič 1903

Alojz Maršalko 1904

Jozef Pánik 1914

Július Šiško 1919

Gašpar Bašovský 1934

Ján Skladan 1937

Štefan Piecka 1964

Zoltán Marek 1971

Jozef Hanák 1978

Július Záhorský 1984

Anton Sojka 1992

Štefan Koprda 1994

Viktor Kraus 2001

Ján Mozoľa 2009

Miroslav Sliačan 2016

Ján Kraus 2019