Farnosť Lovčica-Trubín

Farnosť

Farnosť Lovčica – Trubín patrí do dekanátu Žiar nad Hronom, a súčasne aj do banskobystrickej diecézy. Nachádza sa asi 6 km od mesta Žiar nad Hronom. Farnosť je samostatná a nemá žiadne filiálky. Je to aj preto, že ako obec je pomerne veľká. Nachádza sa tu farský kostol, ktorý je zasvätený sv. Márii Magdaléne a dve kaplnky.

V tejto farnosti sa venuje osobitná pozornosť deťom, mládeži, miništrantom, je tu aj spevokol. Bližšie informácie o našej farnosti sa môžete dozvedieť práve na tejto stránke.