Farnosť Lovčica-Trubín

Aktuálne farské oznamy

Ak sa farské oznamy nezobrazia, môžete si ich stiahnuť z tohto odkazu.   Príspevok na opravu kostola Náš kostol v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou fasády. Na túto rekonštrukciu môžete prispieť v kostole, alebo na č. účtu.    IBAN: SK84 0900 0000…