Farnosť Lovčica-Trubín

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lovčica – Trubín

Správca farnosti: ThLic. Ján Kraus

Trubin 201
Lovčica – Trubín
966 23

Telefón: +421 45 67 901 34 (mobilné)
E-mail: lovcica.trubin@fara.sk
Web: http://lovcica-trubin.fara.sk

Bankový účet na opravu kostola: SK84 0900 0000 0050 6510 2393

 

Ochrana osobných údajov

Farnosť Lovčica-Trubín spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk.