Farnosť Lovčica-Trubín

Farská knižnica

Kedy: v piatok po večernej sv. omši – cca od 18:45 hod. do 19:30 hod., podľa potreby aj dlhšie

Kde: fara, 1. poschodie; na fare treba zazvoniť, kto Vám otvorí, Vás ďalej nasmeruje

Možnosť zapožičať si náboženskú literatúru:

  • životopisy svätých
  • rozjímanie na každý deň
  • rôzne modlitby, ale aj o modlitbe a sviatostiach
  • literatúra o výchove a pre dospievajúcich
  • literatúra pre deti
  • literatúra vhodná pre duchovný rast

Doba vypožičania: 3 mesiace. Po uplynutí výpožičnej doby, prosím, knihu vrátiť alebo požiadať o predĺženie výpožičnej doby

Členské sa neplatí.

Keď je v piatok sv. omša ráno, knižnica je zatvorená!!!