Farnosť Lovčica-Trubín

Kostol sv. Márie Magdalény

Autor fotiek: Peter Kováč

 

Náš kostol v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou fasády. Na túto rekonštrukciu môžete prispieť v kostole, alebo na č. účtu. 
 
IBAN: SK84 0900 0000 0050 6510 2393
 
Ďakujeme.